مشخصات توضیحات بیشتر
حد اکثر دمای شستشو 30 درجه سانتی گراد، از مواد سفید کننده استفاده نشود ، از پودر های انزیم دار ( دانه آبی ) استفاده نشود