اِلا

سرویس خواب اِلا شامل تخت خواب لمسه داردر دو سایز 90 و 120 میباشد.

  • سرویس خواب اِلا دراور
  • سرویس خواب اِلا کتابخانه
  • سرویس خواب اِلا کمد
  • سرویس خواب اِلا میزتحریر
  • سرویس خواب اِلا پاتختی
  • سرویس خواب اِلا تخت خواب 90
مشخصات توضیحات بیشتر
    طول عرض ارتفاع
اِلا تخت 120 2020 1382 1095
تخت 90 2020 1095 1074
پاتختی 524 436 547
دراور3کشو 924 530 805
کمد دودرب 1032 582 1894
کتابخانه 732 432 1894
میزتحریر 1200 600 744
آینه 860 648