تختخواب دو طبقه کارینو

تختخواب دو طبقه کارینومناسب فضاهای کمجا است .

این سرویس خواب علاوه بر اشغال فضای کم از طراحی و متریال شیک نیز برخوردار است .

این مجموعه شامل تخت خواب دو طبقه , میزارایش , کتابخانه , میزتحریر و … میباشد.

  • سرویس خواب کارینو-تخت خواب دو طبقه
  • سرویس خواب کارینو-دراور
  • سرویس خواب کارینو-کتابخانه
  • سرویس خواب کارینو-کمدلباس
  • سرویس خواب کارینو-میزتحریر
  • سرویس خواب کارینو-پاتختی
مشخصات توضیحات بیشتر
  عرضارتفاععمق
تختخواب دوطبقه کارینوتختخواب دو طبقه106183216
پاتختی505250
میزتحریر1109760
کتابخانه6019043
کمد لباس10019056
دراور808554
آینه