آلیس

سرویس خواب جوان آلیس شامل :

تخت خواب  , پاتختی , کمد دو درب , میز دراور و قاب آینه , میز تحریر و کتابخانه میباشد .

محصولی جدید از شرکت آوید

  • کتابخانه آلیس
  • کمد آلیس
  • میزآرایش آلیس
  • میزتحریرآلیس
  • پاتختی آلیس
  • تخت90آلیس
  • تخت120آلیس
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب جوان آلیس شامل تخت خواب , پاتختی , کمد دو درب , میز دراور و قاب آینه , میز تحریر و کتابخانه میباشد . محصولی جدید از شرکت آوید

  طولعرضارتفاع
آلیستخت 120208113521130
تخت 90208110551161
میزتحریر11556321405
پاتختی650432576
کتابخانه7924322080
کمد دودرب10955822080
میز آرایش دوکشو1045500758
آینه82620744