سون

سرویس خواب سون , مجموعه بزرگسال مخصوص اتاق خواب های اصلی و دونفره طراحی شده و با استایلهای معماری داخلی جدید بسیار سازگار است .

  • سرویس_خواب_سون_پاتختی
  • سرویس_خواب_سون_میزتحریر
  • سرویس_خواب_سون_کمدلباس
  • سرویس_خواب_سون_کتابخانه
  • سرویس_خواب_سون_دراورارایش
  • سرویس_خواب_سون_تختخواب160سانت
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب سون , مجموعه جوان و  بزرگسال مخصوص اتاق خواب های اصلی و دونفره طراحی شده و با استایلهای معماری داخلی جدید بسیار سازگار است .

    عمق عرض ارتفاع
سون تخت 120 205 121 114
تخت 160 205 162 114
میزتحریر 60 110 128
پاتختی 45 40 45
کتابخانه 42 60 190
کمد دودرب 57 100 190
دراور 52 80 87
آینه