نوبِل

سرویس خواب نوبِل از مجموعه های کلاسیک تولید شده در شرکت آوید میباشد .

ترکیب ام دی اف و روکش ممبران است

برو به سرویس کلاسیک

برو به سرویس خوابهای دیگر

  • سرویس خواب نوبِل-میزآرایش
  • سرویس خواب نوبِل-کتابخانه
  • سرویس خواب نوبِل-کمدلباس
  • سرویس خواب نوبِل-میزتحریر
  • سرویس خواب نوبِل-پاتختی
  • سرویس خواب نوبِل-تختخواب
مشخصات توضیحات بیشتر
  عرضارتفاععمق
نوبِلتخت 9095102205
پاتختی485545
میزتحریر12114763
کتابخانه6319043
کمد لباس10119058
میز آرایش 839553
آینه