لوئیس

سرویس خواب نوجوان و جوان لوئیس شامل تخت خواب سایز 90 سانت و 120 سانت دارای میز تحریر و کتابخانه انواع کمد لباس و دراور , قاب آئینه و میز آرایش

  • سرویس خواب لوئیس تخت خواب 120
  • سرویس خواب لوئیس تخت خواب 90
  • سرویس خواب لوئیس پاتختی
  • سرویس خواب لوئیس میزتحریر
  • سرویس خواب لوئیس میزآرایش
  • سرویس خواب لوئیس کمد لباس
  • سرویس خواب لوئیس کتابخانه
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب نوجوان و جوان لوئیس شامل تخت خواب سایز 90 سانت و 120 سانت دارای میز تحریر و کتابخانه انواع کمد لباس و دراور , قاب آئینه و میز آرایش

    طول عرض ارتفاع
لوئیس تخت 120 2081 1352 1130
تخت 90 2081 1055 1161
تخت نوزاد نوجوان 1893 964 1161
پاتختی 650 432 576
کتابخانه 792 432 2080
کمد دودرب 1095 582 2080
میزتحریر 1155 632 1405
دراور 995 532 872
میز آرایش دوکشو 1045 500 758
آینه 826 20 744
کمد ویترین 1095 582 2080
شلف دیواری 900 196 299