ورونا

سرویس خواب ورونا , تخت خواب بزرگسال که بصورت کشودار طراحی شده است .

سرتخت این کار بصورت لمسه پارچه ای میباشد . دراور با اینه بلند یکی دیگر از مزییتهای این سرویس خواب است .

  • سرویس خواب ورونا-تخت خواب
  • سرویس خواب ورونا-دراور
  • سرویس خواب دونفره ورونا_پاتختی
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب ورونا , تخت خواب بزرگسال که بصورت کشودار طراحی شده است .

سرتخت این کار بصورت لمسه پارچه ای میباشد . دراور با اینه بلند یکی دیگر از مزییتهای این سرویس خواب است .