بوف

سرویس خواب و سیسمونی بوف با تخت دو منظوره قابل تبدیل به تخت خواب نوجوان.

طرح زیبا و دوست داشتنی کودک که خیلی ساده و شیک در هر فضایی دکور اتاق کودک را جذابتر میکند.

  • کمدنوزادبوف
  • ویترین نوزاد
  • دراور-شلف
  • تخت خواب نوزاد
مشخصات توضیحات بیشتر

سرویس خواب و سیسمونی بوف با تخت دو منظوره قابل تبدیل به تخت خواب نوجوان طرح زیبا و دوست داشتنی کودک که خیلی ساده و شیک در هر فضایی دکور اتاق کودک را جذابتر میکند

  طولعرضارتفاع
بوفتخت نوزاد نوجوان19529421055
کمد دودرب10726411882
ویترین7094911882
میز تعویض890590914
شلف دیواری836196307

سرویس خواب و سیسمونی بوف با تخت دو منظوره قابل تبدیل به تخت خواب نوجوان